Jdi na obsah Jdi na menu

Tylovická skládka pod drobnohledem

I když tylovickou skládku o prvním prosincovém víkendu pokryla nádherná sněhová peřina, nadále zůstává pod drobnohledem obyvatel Dolních Drah a Horeček. A také odborníků z vsetínské pobočky AZ GEO, kteří dvakrát ročně uskutečňují monitoring této lokality. V těchto dnech dokončují odběr vzorků ze studní v rodinných zahradách poblíž skládky.

„Zatímco v květnu jsme odebírali vzorky ze čtyř monitorovacích vrtů a tří profilů vodoteče pod skládkou (do zatrubnění), na podzim odebíráme navíc vzorky ze tří studní a vzorek povrchové vody z výtoku ze zatrubnění před vyústěním do Hažovického potoka,“ uvedla pro web tylovice.cz Ivana Ondrašíková ze vsetínské pobočky AZ GEO.

Ta se také spolu s kolegou Janem Košárkem zúčastnila společné schůzky se zástupci obyvatel Dolních Drah a Horeček, osadní komise Tylovice, vedení města Rožnova a Valašského muzea v přírodě, na jehož katastru se skládka nachází. Setkání se uskutečnilo 30. října 2023 a svolal ho místostarosta Tomáš Gross na základě požadavků Tylovjanů, kteří na květnovém setkání s vedením města apelovali na zástupce radnice, aby zabezpečení skládky věnovali zvýšenou pozornost a svolali společnou schůzku odborníků se zástupci města, muzea a obyvatel Tylovic.

Připomeňme, že problém se skládkou bývalého státního podniku Tesla Rožnov se vyhrotil v květnu 2019, kdy se po přívalových srážkách utrhla část svahu skládky a do povrchového toku se vyplavily skleněné střepy a další odpad.  Jelikož havárie vyvolala mezi lidmi značné obavy, Valašské muzeum v přírodě objednalo odborné analýzy vzorků půdy a spodní vody u AZ GEO Vsetín. Ta z letoška má být zpracována začátkem příštího roku a bude opět zpřístupněna veřejnosti. (Rozsáhlá analýza z roku 2022 je zveřejněna zde.)

Na říjnové schůzce Ivana Ondrašíková seznámila přítomné s výsledky rizika a navazujícím monitoringem. Mimo jiné uvedla, že v květnu 2023 byla kvalita podzemní vody ověřena v dosavadním trendu, povrchovou vodu pod skládkou zaznamenali mírně zhoršenou, kontrolní vzorek následující měsíc už ověřil opětovné zlepšení.  

Projekt je zpracován, žádost podána

Jan Košárek z AZ GEO představil rozsah zabezpečovacích prací ve zpracovaném projektu. Jak ho hodnotí Jiří Martinek, předseda osadní komise Tylovice? „Zakonzervování skládky má zajistit minimalizaci vyplavovaných látek do okolí. I když účinnější by byla likvidace skládky, toto řešení je obrovsky nákladné a v dnešní době nerealizovatelné. Stavební povolení na zpracovaný projekt je uděleno, žádost na ministerstvo životního prostředí je podána a nyní čekáme na schválení. Poté se vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele a věříme, že do dvou let se tento projekt za 13 milionů korun uskuteční,“ uvedl Jiří Martinek.

Za obyvatele Dolních Drah se schůzky zúčastnil Michal Novosad a Libor Dorazil. Byla přínosem? O odpověď jsme požádali Michala Novosáda:

 „Přednesené laboratorní výsledky vzorků z kontrolních vrtů nejsou úplně růžové, respektive zelené, uklidňující je alespoň skutečnost, že stav se monitoruje a případný výkyv může být zachycen. Na schůzce zazněla fakta o reálných i nereálných možnostech úpravy skládky. Pozitivní je, že město i muzeum chtějí situaci řešit a společně kooperují. Přednesená varianta projektu stavební úpravy paty skládky i přilehlých ploch pro zachycení dešťové vody a zamezení jejímu průsaku do zemní skládky je realistická. Věřím, že projektovaná pata skládky zajistí návoz proti nežádoucímu sedání a zpevní spodní část natolik, aby se neopakovala situace, kdy přívalový déšť sesunul kus skládky do řečiště, dále na přilehlou komunikaci či přilehlé pozemky místních obyvatel. Postranní navržené betonové žlaby by mohly sloužit nejen ke svodu dešťové vody zachycené na svrchní izolaci skládky, ale taky k odvodu povrchových vod z přilehlých podmáčených ploch. To je pouze má domněnka. Pozitivně vnímám i kroky města a vedení muzea k cestě získání financí na realizaci navrženého řešení.

Znepokojující je, že se laboratorní vzorky posuzují podle norem průmyslových areálů a ne podle ploch ostatních. Vzhledem k tomu, že monitorované území je vedeno jako skládka, je to zřejmě v souladu s předpisy. Jinak oceňuji, že prezentované výsledky budou dostupné a můžeme si udělat vlastní názor na naměřené hodnoty a obě normy,“ zdůraznil na závěr Michal Novosád.

Libuše Miarková