Jdi na obsah Jdi na menu

Jak to bude s hřištěm na Harcovně?

Osadní komisi Tylovice (OKT) a Spolek Tylovjané začátkem ledna 2024 potěšila emailová zpráva místostarosty Tomáše Grosse, v níž informuje, že se městu Rožnov  předběžně  podařilo se společností Energoaqua dohodnout opravu a zpřístupnění hřiště na Harcovně.

Tomáš Gross přislíbil, že po opravě hřiště se město bude o hřiště starat. Energoaqua má však podmínku: město zajistí, že na hřišti bude správce. Pravidelně bude ráno odemykat a večer hřiště zamykat, průběžně ho kontrolovat.

Členové Spolku Tylovjané a Osadní komise Tylovice začali hledat vhodnou osobu na správcovství. Zejména vybírají mezi obyvateli areálu Harcovna. Ubezpečili přítomného místostarostu města, že vhodného kandidáta na správcovství určitě zajistí.  V průběhu rekonstrukce hřiště jeho jméno pak závazně oznámí.

OKT si dovoluje připomenout, že vybudování veřejně přístupného sportoviště v areálu Harcovna o rozměru 500 metrů čtverečních je jednou z podmínek uzavřené kupní smlouvy z roku 2008 mezi městem Rožnov a a.s. Energoaqua. Hřiště Energoaqua sice postavila, ale nepředala ho do provozu a hřiště chátrá. OKT proto vítá, že Energoaqua míní hřiště opravit a předat do provozu.

Členové OKT a Spolku Tylovjané předložili zástupci města následující návrh na využití a vybavení hřiště:

Využití hřiště: Oplocené hřiště (o rozměru 381,70 m2) s tartanovým povrchem by mělo sloužit jako multifunkční s využitím na fotbal, basketbal, volejbal, tenis, vybíjenou, dechová cvičení, ranní rozvičky, jógu, pilates a kruhové tréninky.

Vybavení hřiště: dvě házenkářské branky napevno zakotvené, dva basketbalové koše (umístěné buď nad házenkářskými brankami nebo po delší boční straně hřiště směrem k parkovišti domu 3029), 2 tyče na volejbal (tenis) se sítí. Na odložení batůžků, bund a také pro sezení diváků lavičky (na způsob střídacích laviček na fotbale).  Pro úschovu tyčí a sportovního nářadí jednoduchý box se zámkem.

Kdo vybavení uhradí? Tomáš Gross členy OKT upozornil, že město nemůže výše uvedené vybavení hřiště zaplatit, jelikož není v majetku města (Energoaqua ho odmítá městu převést.) OKT se prostřednictvím města Rožnov obrací na vedení společnosti Energoaqua, aby akceptovala návrh OKT na vybavení hřiště.

Provozní řád: Hřiště má sloužit nejen dětem, ale všem příznivcům sportu  z Tylovic, tak jak je to uvedeno v kupní smlouvě z 15.9.2008.  Město Rožnov navrhlo, že provozní řád vypracuje. OKT navrhuje časový návrh využívání hřiště: od května do října – podle počasí a dle dohody se správcem hřiště se může doba provozu o jednotlivé měsíce zkrátit či prodloužit.

Výstavba hřiště pro menší děti
Při uzavírání kupní smlouvy s městem Rožnov v roce 2008 Energoaqua přislíbila vedle oploceného a dosud nezprovozněného hřiště na pozemku 53/3 vybudování  „sportovní plochy 02“ o rozloze 272m2 (viz příloha 1) na kat. pozemku 54/1. Dosud se tak nestalo.

Město Rožnov v roce 2023 souhlasilo s výstavbou osmi parkovacích míst právě na katastru 54/1 – v těsné blízkosti stávajícího oploceného hřiště (viz příloha 2).  Tento souhlas město, jak na jednání OKT potvrdil Tomáš Gross, podmínilo  vybudováním druhé „sportovní plochy 02“ o rozloze 252 metrů čtverečních, tedy o 20 m2 menší oproti původnímu projektu (viz příloha 1). Tento pozemek je nadále v majetku a.s. Energoaqua. OKT se obrací s návrhem na město Rožnov, zda by bylo možné uvedenou plochu o rozměru 252 metrů čtverečních odkoupit, případně pronajmout na delší dobu, aby město mohlo na této ploše tolik potřebné hřiště pro menší děti vybudovat.

Na jednání lednové Osadní komise Tylovice se jednalo také o místnosti pro komunitní život Tylovjanů a o nevyřešených podnětech a návrzích komise z roku 2023 na radu města. Celý zápis z jednání přikládáme. (Osadní komise Tylovice)

Zápis z jednání Osadní komise Tylovice 10.1.2024

Příloha 1 - původní projekt areál Harcovna

Příloha 2 - projekt Harcovna s osmi parkovacími místy

Ondřej Jurča (zleva) s Markem Janovským a Tomášem Grossem nad projektem hřiště Harcovna. Foto: Monika Santovjáková

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Jurča (zleva) s Markem Janovským a Tomášem Grossem nad projektem hřiště Harcovna. Foto: Monika Santovjáková