Jdi na obsah Jdi na menu

Co zaznělo na výroční valné hromadě hasičů

Starosta SDH  Jan Křenek přednesl zprávu o úspěšné činnosti a hospodaření sdružení za uplynulé období a poděkoval všem Tylovjanům za vydatnou sbírku železného šrotu, která pomohla k přestavbě a modernizaci hasicího stroje, s nímž členové sportovního družstva závodí na turnajích. A jak se jim dařilo v letošním roce? Ondřej Jurča seznámil přítomné s celoročními výsledky, deklarovanými nejen poháry za umístění, ale na závěr akce i dynamickým videem, které můžete zhlédnout zde:
Rozdávaly se čestná uznání SDH Janu Surému, Metoději Martinkovi, Vojtěchu Jurčovi a Pavlu Chumchalovi, medaile za příkladnou práci Tomáši Solanskému, medaile za zásluhy Jaroslavu Solanskému, Rostislavu Štěpánkovi, Oldřichu Mikundovi, Jaroslavu Třetinovi, medaile sv. Floriána patrona hasičů Janu Křenkovi, Pavlu a Michalu Solanským, věrnostní ocenění za 10 let Petrovi a Vlastislavovi Bolckovým, za 30 let jediné ženě sdružení Jaroslavě Solanské a Karlu Křenkovi a konečně za 40 let Rostislavu Štěpánkovi.
Posléze byl schválen i plán činnosti SDH Tylovice na rok 2012. Hasiči si dali za cíl zvýšit zastoupení žen, rozvíjet vztahy s hasiči sousedních měst a obcí, věnovat pozornost řádné přípravě všech soutěží, oslavám i kulturním akcím, mezi něž například patří obnova tradice kácení máje v Tylovicích, důstojná oslava 75 let založení SDH Tylovice apod. Letošní hasičský ples se koná na Harcovně  28.1.2012.
Pár slov řekli i pozvaní hosté za OSH Vsetín Pavel Solanský, SDH Vigantice Radek Fojtášek, SDH Hážovice Pavel Bolek, SDH Kopřivnice Josef Divín a další. Za Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm se zúčastnil jeho místostarosta Alois Vychodil, který přítomné informoval o plánech města opravit naši zvoničku, pokácet nemocné stromy u pomníku naproti mateřské školce a vysadit za ně nové. Všichni se při guláši i pivu bavili a utužovali vzájemné přátelské vztahy do odpoledních hodin.

cestne-uznani-sdh.jpg

  Čestné uznání převzali Vojtěch Jurča, Metoděj Martinek a Pavel Chumchal.

soutezni-druzstvo-mazaku.jpg

 Družstvo tylovických hasčů, které si v roce 2011 vedlo výborně v závodech požárního sportu. Blahopřejeme!!! 

prijeti-novych-clenu.jpg

Na shromáždění byli přijati i noví mladí členové z Tylovic, Hážovic i Rožnova p. R., kteří vytvoří druhé soutěžní družstvo nováčků tylovických Hasičů. Na fotografii jsou se členy stávájícího  tylovického družstva.
Text a foto: Tomáš Mokroš